Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

10 bilder om arbetsområdet på norra Lovö  (alla bilder kan förstoras)

 

      Ritningen är från juni 2011.
      Bergupplaget kommer troligtvis att ligga längre bort från vattnet, högre upp vid arbetstunneln.