Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

ARGs skrivelser - under ständigt arbete ;) / uppdaterad 2014-06-30

Förbifart Stockholm  

Arbetsplan och MKB

Trafikverket
2014-03 Kommentar till Näringsdepartementet
2014-01 Komplettering till överklagande av fastställelse

2013-12 Överklagande av fastställelse av arbetsplan o MKB

2013-09 Kommunikation om Lovö, väg 261 och Drottningholm

2013-03 Samråd Hansta Natura 2000

2012-08 Kommunicering av arbetsplanen

2011-08 Utställelse av arbetsplan och mkb
2011-08 bilaga1 till utställelse av arbetsplan - trängsel, energi och klimat

2009-12 Samråd arbetsplan för Förbifart Stockholm

2007-05 Beredningsremiss nord, sydlig förbindelse


Miljöbalken


Mark- och Miljödomstolen

ARGs kommentar till Trafikverkets yttrande över mark- och miljödomstolens protokoll 2012-11-20
2014-04 Tillstånd till grundvattenbortledning och annan verksamhet för byggande och drift av väg E4/FS

ARGs kommentar till Trafikverkets yttrande över mark- och miljödomstolens protokoll 2012-10-30
2014-04 Tillstånd att anlägga och driva tillfälliga hamnar vid Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv

ARG kommenterar Trafikverkets bemötande av inkomna synpunkter
2012-09 ARGs kommentarer i mål om grundvattenbortledning
- Kungens Kurva till Häggvik
2012
-09 ARGs kommentarer i mål om provisoriska hamnar - norra Lovö, Malmviken på Lovö, Sätra varv

M 3346-11
M 3346-11
Grundvattenbortledning längs med större delen av vägsträckan mellan Kungens Kurva och Häggvik, mål M 3346-11 - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpuf
Grundvattenbortledning längs med större delen av vägsträckan mellan Kungens Kurva och Häggvik, mål M 3346-11 - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpuf
Grundvattenbortledning längs med större delen av vägsträckan mellan Kungens Kurva och Häggvik, mål M 3346-11 - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpuf

ARG yttrar sig angåendeTrafikverkets ansökan om tillstånd
2012
-01 ARGs yttrande i mål om grundvattenbortledning
- Kungens Kurva till Häggvik
2012-01 ARGs yttrande i mål om provisoriska hamnar - norra Lovö, Malmviken på Lovö, Sätra varv

rafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpuf

Trafikverket har hos mark- och Miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet, bortförsel av grundvatten och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. Länk till Mark- och Miljödomstolens hemsida.

rafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpuf
rafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. - See more at: http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Forbifart-Stockholm/#sthash.0ywKWdsk.dpufTill Mark- och Miljödomstolens hemsida


Detaljplaner

Mark- och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt
2014-06 ARG överklagar Mål P 2744-14, detaljplan Tunnel Lunda/Hjulsta
2014-02 ARG överklagar Länsstyrelsens beslut angående 11 detaljplaner
2014-01 ARGs formellt överklagande av Länsstyrelsens beslut


Länsstyrelsen i Stockholms län

2013-09-16 Överklagande av detaljplaner
- Förbifart Stockholm - ARGs huvudskrivelse
2013-07-04 Överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10
,
ärende § 24 genomförandeavtal och § 25, om antagande av 12 detaljplaner

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd
2013-03 yttrande från ARG avseende förslag till detaljplanerna:

Hjulstamotet Dp 2009-20807, tunnel Hästa Dp 2010-00804 samt
Hanstamotet Dp 2009-18965-54 för Förbifart Stockholm

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd
2012-12-18 Yttrande / Granskning.
ARGs yttrande berör alla detaljplaner - Kungens kurva till Häggvik.
Bilagor:
Naturskyddsföreningens ”Rapport om Stockholms-trafiken” från mars 2010

Finnveden, G. and Åkerman, J. (2011): “Not planning a sustainable transport system.”
2011


Stockholms Stadsbyggnadskontor
2011-10-07 Stadsbyggnadskontorets (SBK) plansamråd

ARG till SBK Dokument 1.pdf

”Kommentarer till Stadsbyggnadskontorets Genomförande- och Planbeskrivningar för Förbifart Stockholm”
ARG till SBK Dokument 2.pdf:
”Skrivelse angående arbetsplan med MKB för Förbifart Stockholm”
som skickades till
Trafikverket 2011-08-11. Vi har slagit samman
huvudskrivelsen till Trafikverket med två bilagor. 

 

Andra skrivelser från ARG

2013

Stockholms Stadsbyggnadskontor - Områdesprogram Blackebergsvägen
2013-05-03 Blackeberg 3.1 bostäder

Miljödepartementet
- ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”

2013-04-23 yttrande från ARG - Färdplan 2050